Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Venstre’

mirakel har skrevet om Om heroin på resept. Et forslag som Venstre ligger an til å foreslå i sitt stortingsvalgprogram for 2009 og som  helseminister Bjarne Håkon Hanssen denne uken har tatt opp til debatt. Jeg applauderer helseministeren og er uenig med mirakel.

Det er på høy tid at det tenkes nye tanker rundt behandling av tunge rusmisbrukere. Norge har mellom 11000 og 15000 sprøytenarkomane og i fjor registrerte Kripos 244 dødsfall relatert til narkotika. Bak disse tallene skjuler det seg, spesielt når man også tar pårørende med i betraktning, et enormt antall tragiske menneskesjebner som til sammen utgjør et samfunnsproblem vi rett og slett ikke kan overse.

Spesielt heroinavhengige har dårlige forutsetninger. Køene til Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR), som omfatter blant annet behandling med subutex og metadon, er lange og kravene som stilles for å få slik behandling er strenge. Lettere tilgang til LAR og dessuten et opplegg rundt LAR som er mer fleksibelt enn i dag, er del av det jeg mener må gjøres. I tillegg er det i dag enkelte som får innvilget LAR-behandling og som likevel opplever at det ikke er nok. Det er disse som kan ha nytte av heroin på resept, eller heroinassistert behandling.

Forsøk med heroinassistert behandling fra Danmark og Sveits viser formidable resultater – både for den enkelte pasient og for samfunnet. Der det offentlige tilbyr heroinassistert behandling mister organisert kriminalitet markedsgrunnlaget som tunge heroinmisbrukere tidligere utgjorde. Mindre etterspørsel fører til at tilbudet kveles og at det illegale heroinmarkedet forsvinner. Dermed også finansieringen til en rekke andre kriminelle aktiviteter. Og suksesshistoriene er mange; i Zürich sank nyrekrutteringen til heroinmiljøet med 82% etter at byen innførte heroinassistert behandling. I Tyskland, der syv byer har innført prøveprosjekter med heroinassistert behandling, har overdosedødsfall sunket med 40 prosent. Samtidig trenger ikke lenger de som får behandling gjennom det offentlige å finansiere rusforbruket sitt, det være seg gjennom kriminalitet, tigging eller prostitusjon. Slik reduseres også narkotikarelatert kriminalitet.

Å åpne for heroinassistert behandling i Norge vil selvfølgelig ikke si at at man skal stikke en heroinsresept i hånden på alle som vandrer inn på et legekontor og ytrer ønske om det. Heroin må være et alternativ til den LAR-behandlingen som tilbys i dag. Et tilbud som må utvides betraktelig og som må gjøres mer fleksibelt. Behandlingen som gis skal heller ikke være evigvarende – den må følge en realistisk og målrettet nedtrappingsplan, med færre doser over gitte tidsrom og mindre doser av gangen.

Jeg mener at hvor godt et samfunn er kan måles ut fra hvordan det behandler sine svakeste. Å åpne for heroinassistert behandling handler om å gi enda flere rusmisbrukere, noen av de svakeste blant oss, en ekstra sjanse. Det synes jeg alle mennesker fortjener.

Reklamer

Read Full Post »